Dr. D. de Boer

Biochemicus

Korte beschrijving

Eiwitchemie, allergie, chromatografie en massaspectrometrie

Aandachtsgebieden

  • Cluster Speciële Eiwitchemie (clusterhoofd)
  • Cluster Algemene Klinische Chemie en Hematologie (laboratoriumspecialist)
  • Cluster Immunodiagnostiek (laboratoriumspecialist)
  • Cluster Chromatografie en Massaspectrometrie (laboratoriumspecialist)

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3876696 / sein 66696 (secretariaat: T 043 3874694)
E: douwe.de.boer@mumc.nl

Opleidingen

Biochemie, Rijksuniversiteit Groningen

Werkervaring

2004 - heden: Biochemicus, CDL, MUMC+

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Consulent voor sportdoping gerelateerde zaken en/of verschillende forensisch toxicologische laboratoria, al dan niet toegespitst op sportgebied

Sluit de enquête