Dr. Bas Havekes

Endocrinoloog

Aandachtsgebieden

Schildklierkanker, hypofysetumoren, bijnierpathologie.

Contact

Over

Ik ben opgeleid tot internist-endocrinoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hierna heb ik in de Verenigde Staten promotieonderzoek gedaan. Sinds 2009 werk ik als internist-endocrinoloog in het Maastricht UMC+. Hier houd ik me vooral bezig met de behandeling van mensen met schildklierkanker, hypofysetumoren, bijnierpathologie of een van de overige endocriene aandoeningen, zoals schildklierziekten en diabetes mellitus.

Endocrinologie is een breed georiënteerd vak waarbij samenwerking met andere specialisten, zowel binnen als buiten het Maastricht UMC+, erg belangrijk is. Het motto hierbij is: optimale afstemming van zeer gespecialiseerde zorg voor de individuele patiënt.

Behalve aan patiëntenzorg besteed ik een deel van mijn werktijd aan het geven van onderwijs aan studenten, coassistenten en arts-assistenten in opleiding. Ik ben in het ziekenhuis lid van de medische protocollencommissie en ik heb zitting in het stafconvent van het Maastricht UMC+. Op landelijk niveau ben ik betrokken bij het regionaal endocrien netwerk, het bijniernetwerk, de DutchMEN1 Study Group, de werkgroep richtlijnontwikkeling paragangliomen en het landelijk consortium lange termijn effecten kinderen met schildklierkanker. Mijn nevenfuncties hebben onder andere te maken met de organisatie van de Dutch Endocrine Meeting en de organisatie van het Neuro-endocrinologie symposium. Daarnaast ben ik lid van de redactie van het tijdschrift Endocrinologie, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

 

Sluit de enquête