Mevr. E. Katoen

Verpleegkundige

Aandachtsgebieden

Longoncologie

Contact

Telefoonnummer Polikliniek Oncologie Centrum: 043-3876400

Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Over

Na het behalen van mijn opleiding tot verpleegkundige A heb ik in veel verschillende instellingen, zowel intra- als extramuraal, gewerkt. Ik heb me professioneel ontwikkeld door vele bijscholingen, het behalen van enkele specialisaties en aan de Saxion hogeschool in Enschede de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg af te ronden. Sinds medio 2014 ben ik aangesteld als casemanager longziekten op de polikliniek Longziekten van het Maastricht UMC+. Ik ben lid van de vereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).

Een hoofddoel van mijn functie als casemanager longziekten is om ervoor te zorgen dat zo efficiënt mogelijk duidelijk wordt of er sprake is van longkanker, of van een andere onderliggende oorzaak van een gevonden of ervaren probleem. Tijdens dit, soms langdurige, proces ben ik de schakel tussen de arts en de patiënt en zijn naasten. Het kan helpen uw zorgen en onzekerheden, of praktische problemen die ontstaan, te delen en te bespreken. Ook kan ik hetgeen de arts met u heeft besproken toelichten. Op de achtergrond overleg ik met diverse afdelingen en disciplines over de planning van onderzoeken en afspraken.

Heel graag zet ik mij tot het uiterste in, om de mij toevertrouwde taken goed uit te voeren. Het is in uw belang dat het diagnostisch proces efficiënt wordt uitgevoerd en dat u daarin zorg op maat geboden krijgt in de vorm van informatie en bijstand. Indien sprake blijkt te zijn van longkanker wordt de behandeling, in het merendeel van de gevallen, voortgezet in het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+ en worden mijn taken overgenomen door mijn collega's aldaar.

Sluit de enquête