Senna Lammers

Drs. S. Lammers

Arts-onderzoeker Medische Oncologie

Aandachtsgebieden

Borstkanker, met in het bijzonder onderzoek naar vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker

Contact

Secretariaat Medische Oncologie: 043-3877025
Email: secretariaat.medischeoncologie@mumc.nl

Over

Senna Lammers is in 2019 afgestudeerd als arts aan de Universiteit Maastricht. Nadien heeft zij 1,5 jaar met veel plezier gewerkt als arts-assistent interne geneeskunde in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Vanaf april 2021 is Senna Lammers werkzaam als arts-onderzoeker in het Maastricht UMC+. Zij zal gedurende 3 jaar promotieonderzoek verrichten naar het effect van verlengde hormonale therapie bij postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker (DATA-studie). Daarnaast zal zij tijdens haar onderzoek aandacht besteden aan de invloed van BMI op enerzijds de prognose en anderzijds de werking van hormonale therapie in de DATA studie. Tevens doet zij middels data van de Nederlandse Kankerregistratie onderzoek naar de behandeling en prognose van patiënten met een hoog-risico hormoongevoelige borstkanker in Nederland. In de toekomst hoopt Senna Lammers zich als arts verder te specialiseren in de medische oncologie of hematologie.

Sluit de enquête