Mw. Charlotte Penders

Verpleegkundig specialist

Aandachtsgebieden

Gynaecologische oncologie

Contact

Over

Aansluitend aan mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige heb ik mij in 2010 gespecialiseerd tot oncologieverpleegkundige. In 2014 heb ik de master Advance Nursing Practice (ANP) voltooid en ben ik als verpleegkundig specialist gaan werken in het Maastricht UMC+ bij de gynaecologische oncologie. Als verpleegkundig specialist zie ik patiënten met een diagnose of verdenking van kanker en patiënten bij wie tijdens het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker afwijkingen in het uitstrijkje zijn aangetroffen. Het is mijn taak deze patiënten gedurende hun medisch traject – van diagnose tot nazorg – te begeleiden. Daarbij geef ik ook uitleg over de behandeling en assisteer ik de gynaecoloog bij de uitvoering van het onderzoek.

Met mijn functie draag ik bij aan een goed georganiseerd zorgtraject, waarbij de patiënt en naasten centraal staan. Ik hecht veel waarde aan laagdrempelig, persoonlijk contact en betrokkenheid. Voor mij is het belangrijk dat de patiënt en naasten gehoord worden en een goede begeleiding krijgen in een voor hun hectische periode. Ook na de behandeling ben ik voor patiënten bereikbaar. Hierdoor hebben zij één vaste contactpersoon gedurende het hele zorgtraject.

Ik ben betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken op oncologisch gebied. Daarbij neem ik onder meer de logistiek en patiëntenvoorlichting voor mijn rekening. Tevens begeleid ik studenten die de oncologie-opleiding doen. Ik ben lid van de werkgroep Oncologie Verpleegkundigen van het Maastricht UMC+ en van Gynaecologische Oncologie Limburg (GOL). Daarnaast zit ik in een werkgroep van physician assistants en verpleegkundig specialisten en draag ik bij aan de kwaliteitsverbetering van onze functie.

Sluit de enquête