Mw. T. Peters

Medisch maatschappelijk werker

Aandachtsgebieden

  • Verpleegafdeling Oncologie 
  • Oncologiecentrum 
  • Oncologische Revalidatie 
  • Palliatieteam 

Contact

Secretariaat Medisch Maatschappelijk Werk:
T 043-387 51 18
E secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl

Sluit de enquête