Drs. R.J.J. de Ridder

Maag-, Darm- en Leverarts

Aandachtsgebieden

  • Endoscopie van het maagdarmkanaal
  • Geavanceerde endoscopische technieken: ERCP (galwegen en alvleesklier) en Endo ECHO 
  • Endoscopische behandelingen (Zenker ‘s divertikel, endoprotheses, oprekkingen)
  • Coeliakie 

BIG-register

69049035501

Contact

Telefoon: 043-3875100

Over

Drs. Rogier de Ridder is opgeleid tot maag-darm-leverarts in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Maastricht UMC+. Aanvullende endoscopietraining volgde hij in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven en het Selayang Hospital te Kuala Lumpur. Hij is als maag-darm-leverarts sinds 2007 verbonden aan het Maastricht UMC+ en hoofd van de afdeling endoscopie. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van complexe endoscopische ingrepen. Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in de verbetering van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Hij volgde hiertoe de Masteropleiding 'Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg' van de NFU.
Rogier de Ridder hecht belang aan een open communicatie en 'samen beslissen': een grote rol voor patiënten in het maken van keuzes in hun behandeling.

Sluit de enquête