Iryna Samarska

Dr. Iryna Samarska, MD PhD

patholoog / pathologist

Korte beschrijving

Iryna Samarska is sinds januari 2019 werkzaam als patholoog bij de afdeling pathologie in het MUMC+. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn urogenitale pathologie, lever pathologie, pancreato-biliaire pathologie en gastro-intestinale pathologie. Ze neemt deel aan meerdere MDO’s, zoals oncologische gastro-intestinale, lever, pancreato-biliaire en urogenitale. Tevens participeert ze in de supervisie van de arts-assistenten pathologie en geeft zij onderwijs aan geneeskunde studenten.

Iryna Samarska has been working as a pathologist in the department of pathology at MUMC+ since January 2019. Her main areas of interest are genitourinary pathology, liver pathology, pancreato-biliary pathology and gastrointestinal pathology. She participates in multiple multidisciplinary cancer conferences, including oncologic gastrointestinal, liver, pancreatobiliary, genitourinary and neuroendocrine tumors. She also participates in the supervision of pathology residents and teaches medical students.

Aandachtsgebieden

  • urogenitale pathologie
  • gastro-intestinale pathologie
  • lever pathologie
  • pancreato-biliaire pathologie
  • urogenital pathology
  • gastrointestinal pathology
  • liver pathology
  • pancreatobiliary Pathology
  • neuroendocrine tumors

BIG-register

79913267001

Contact

Email: iryna.samarska@mumc.nl
Telefoon: +31 43 387 24 36
 

Over

In 2002 heeft Iryna Samarska de opleiding Geneeskunde afgerond aan de Nationale Medische Universiteit in Kiev, Oekraïne. In Kiev heeft ze ook haar eerste promotieonderzoek gedaan naar de farmacologische  behandeling van aandrang-incontinentie. Na de verdediging van het proefschrift deed ze haar tweede promotieonderzoek op de afdeling farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het tweede promotieonderzoek ging over een post-operatieve vasculaire reactiviteit en daaraan gerelateerde nieraandoening. In 2012 heeft ze  de assessmentprocedure van niet-Europese medische artsen succesvol afgerond. Gedurende die periode werkte ze ook als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling anesthesiologie, Rijksuniversiteit Groningen.

In 2013 startte zij met de opleiding tot patholoog bij de afdeling pathologie in het MUMC+. In 2015-2016 liep ze perifere stage bij Prof. Dr. De Bruїne, Dr. Van Marion en Dr. Wouda (Viecuri, Venlo). In 2018 deed ze een 1 jaar durende verdiepingsstage in urogenitale pathologie en een wetenschappelijke stage bij Prof. Dr. J. Epstein, op de afdeling pathologie, John Hopkins Universiteit (Baltimore, Verenigde Staten). Ze volgde een dagelijks intercollegiaal overleg (surgical pathology) en een intercollegiaal overleg (gastrointestinale pathologie).

Promotieonderzoek (Ph.D., Department  of  Cardiovascular  Medicines,  Institute  of  Pharmacology  and Toxicology of the Academy of Medical Science of Ukraine. )
2006: Novel prospective musculus detrussor-selective   compounds  among   guanidine   derivatives   (pinacidil’s analogues)

Promotieonderzoek (Ph.D., University Medical Center Groningen)
2011: Vascular reactivity in cardiopulmonary bypass.
Promotor(s): Prof. Dr. R.H. Henning, Prof. Dr. M.M.R.F. Struys

In 2002, Iryna Samarska completed her training in Medicine at the National Medical University in Kyiv, Ukraine. In Kyiv, she also conducted her first PhD on the pharmacological treatment of urge incontinence. After defending the thesis, she did her second PhD at the Department of Pharmacology at the University of Groningen. The second PhD project was on post-operative vascular reactivity and related renal disease. In 2012, she successfully completed the assessment procedure of non-European medical doctors. During that period, she also worked as a postdoctoral researcher at the Department of Anesthesiology, University of Groningen.

In 2013, she started training as a pathology resident in the department of MUMC+. In 2015-2016 she also did an internship with Prof. Dr. De Bruїne, Dr. Van Marion and Dr. Wouda (Viecuri, Venlo). In 2018, she did a 1-year fellowship in urogenital pathology and a scientific internship with Prof. Dr. J. Epstein, in the pathology department, at John Hopkins University (Baltimore, USA). She attended daily peer review (surgical pathology) and peer review (gastrointestinal pathology) conferences.

PhD Research (Ph.D., Department  of  Cardiovascular  Medicines,  Institute  of  Pharmacology  and Toxicology of the Academy of Medical Science of Ukraine. )
2006: Novel prospective musculus detrussor-selective   compounds  among   guanidine   derivatives   (pinacidil’s analogues)

PhD Research (Ph.D., University Medical Center Groningen)
2011: Vascular reactivity in cardiopulmonary bypass.
Promotor(s): Prof. Dr. R.H. Henning, Prof. Dr. M.M.R.F. Struys

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Naast patiëntenzorg is Iryna Samarska betrokken bij urogenitaal onderzoek, hepatobiliair onderzoek en niertumoren.
Iryna Samarska is lid van de expertisegroep urogenitale pathologie en obductie pathologie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

Participations, projects and ancillary positions

In addition to patient care, Iryna Samarska is involved in urogenital research projects, hepatobiliary research and renal tumors research.
Iryna Samarska is a member of the expert group on urogenital pathology, the autopsy pathology work group of the Dutch Society for Pathology (NVVP) and the Dutch Liver Pathology panel.

Memberships

Dutch Society for Pathology (NVVP)
European Society of Pathology (ESP)
European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)
International Society of Urological Pathology (ISUP)
Genitourinary Pathology Society (GUPS)
United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP)

Sluit de enquête