Dr. P. Sardari Nia

Cardiothoracaal chirurg

Aandachtsgebieden

Kijkoperaties aan hart en longen

Contact

Telefoonnummer Polikliniek Oncologie Centrum: 043-3876400

Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Over

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen en studeerde af in 2002. Aansluitend heb ik in Antwerpen de opleiding gevolgd tot algemeen chirurg en tegelijkertijd mijn promotieonderzoek uitgevoerd. In 2009 heb ik mijn opleiding tot algemeen chirurg afgerond en ben ik gepromoveerd op het gebied van biologische classificatie van niet-kleincellige longkanker en uitzaaiingen in de longen. Na afronding van mijn opleiding tot algemeen chirurg omwille van mijn passie voor hart- en longchirurgie startte ik met de opleiding Cardiothoracale chirurgie in St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Sinds 2013 ben ik werkzaam als staflid cardiothoracaal chirurg in het MUMC+. Ik ben gespecialiseerd in minimaal invasieve operaties (kijkoperaties) aan het hart en de longen. Tevens ben ik actief bezig met innovaties en onderzoek op mijn vakgebied. De focus van mijn onderzoek is Personalized Medicine. Dit houdt in dat ik zoek naar de beste chirurgische techniek op maat voor elke patiënt op basis van de individuele anatomie. In het MUMC+, als eerste centrum in Europa, heb ik voor longoperaties en hartklepoperaties het gebruik van 3D-reconstructies van de anatomie van de patiënt, simulaties en 3D-printing voor het plannen van longoperaties en klepoperaties in onderzoeksetting geïntroduceerd.

Ik ben gedurende de afgelopen jaren bestuurslid geweest van European Association for Cardiothoracic Surgery en oprichter van verschillende internationale cursussen in cardiothoracale chirurgie. Ik ben tevens Associate Editor of European Journal for Cardiothoracic Surgery, lid van redactie van Journal of Visual Surgery en Multidsciplinary Cardiovascular Annals. Ik ben ook actief lid van verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen namelijk Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS), Society of Thoracic Surgeons (STS), International Association for Study of Lung Cancer (IASLC), Belgische vereniging voor cardiothoracale chirurgie (BACTS) en Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde .

Sluit de enquête