F.M.J.C. (Francis) Soumete-Kastermans

Medisch Maatschappelijk werkster

Aandachtsgebieden

  • Kinderoncologie
  • CF-team
  • Oncologiecentrum
  • Spina Bifida

Contact

0900-PALLIUM

Secretariaat Medisch Maatschappelijk Werk:
T 043-387 51 18
E secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl

Over

Francis is in 1982 in dienst gekomen van het MUMC+ (toen nog ziekenhuis St. Annadal), in diverse functies. Van 2004-2011 werd ze gedetacheerd als assistent manager naar het Ronald McDonald Huis Maastricht, gedurende welke periode ze de opleiding tot NLP coach-practitioner met succes heeft afgerond.

In 2012 maakte zij de overstap naar het team van Medisch Maatschappelijk Werk van het MUMC+.

Van 2012- 2014 heeft ze de deeltijdopleiding Social Work, afstudeerrichting maatschappelijke dienstverlening gevolgd en succesvol afgerond. Gedurende die opleidingsjaren heeft ze als medisch maatschappelijk werker i.o. gewerkt en is vanaf september 2014 aangesteld als medisch maatschappelijk werker binnen het team Medisch Maatschappelijk Werk MUMC+.

Vanaf 2015 is ze steeds meer gaan werken met oncologische patiënten. Aanvankelijk vooral in het team van kinderoncologie, daarna uitgebreid tot de volwassen oncologische zorg.

In 2017 heeft zij met succes de post HBO-opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers van de NVPO afgerond. Vanaf toen maakte zij ook officieel deel uit van het team psychosociale oncologie van het Oncologiecentrum. Zij werkt met zowel klinische oncologiepatiënten, veelal opgenomen op verpleegafdeling A5,  als met poliklinische oncologiepatiënten vanuit het Oncologiecentrum.

Sluit de enquête