Mevr. H. Tjon-A-Fat

Endocrinologie verpleegkundige

Aandachtsgebieden

Hypofyse aandoeningen en schildklierkanker

Contact

Telefoonnummer Polikliniek Oncologie Centrum: 043-3876400

Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Over

Na mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik de vervolgopleidingen Cardiac Care en Intensive Care gevolgd. Sinds 1991 werk ik in het Maastricht UMC+ (MUMC+), eerst als intensive care verpleegkundige en tot 2017 als neuro-oncologie verpleegkundige. In 2013 heb ik een gedeeltelijke overstap gemaakt naar de endocrinologie met als aandachtsgebied hypofyseaandoeningen en in 2017 uitgebreid met de zorg voor patiënten met schildklierkanker.

Voor de patiënten en hun naasten ben ik hèt aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met vragen over de aandoening, de onderzoeken en de behandeling. Zij kunnen, indien zij dit willen, na een bezoek aan de arts een afspraak bij mij plannen of naderhand telefonisch contact opnemen. Ik geef hen adviezen hoe om te gaan met de ziekte en de gevolgen daarvan en kan zonodig andere zorgverleners inschakelen, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psychologie of revalidatie. Het is belangrijk dat niet alleen de patiënt maar ook hun naasten daarin begeleid en ondersteund worden.

Tijdens de behandeling komt de patiënt bij verscheidene medisch specialisten en ik vind het een uitdaging om voor de patiënt alles zo goed mogelijk te coördineren en hen daarnaast een luisterend oor te bieden.

Sluit de enquête