Drs. L. van de Voorde

Radiotherapeut-oncoloog

Aandachtsgebieden

Gastro-enterologische oncologie, hemato-oncologie, borstkanker en de palliatieve radiotherapie

Contact

T. 088-4455666
E. info@maastro.nl

Over



Ik ben opgeleid tot arts aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens heb ik in het Universitair Ziekenhuis Gent mijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog gevolgd. Sinds 2012 werk ik met veel enthousiasme bij MAASTRO Clinic. Mijn aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar de gastro-enterologische oncologie (kanker van slokdarm, maag, alvleesklier, lever, darm), hemato-oncologie (lymfomen, leukemie, multipel myeloom), borstkanker en de palliatieve radiotherapie. Ik heb me daarnaast verder gespecialiseerd in de stereotactische of hoogprecisie-bestraling van de lever. Van 2012 tot en met 2014 werkte ik tevens 1 dag per week op onze dependance in het Viecuri ziekenhuis te Venlo, waar ik deel uitmaakte van het transmuraal team palliatieve zorg. Tegenwoordig werk ik, behalve in Maastricht, ook in het St. Jans Gasthuis Weert, waar ik deelneem aan het multidisciplinair oncologisch overleg.
Werken in MAASTRO Clinic betekent voor mij samenwerken in een hecht multidisciplinair team, waar alle teamleden elkaar aanvullen en steunen bij het leveren van top-oncologische zorg en het streven naar een optimaal welzijn van de patiënt.
Behalve naar de patiëntenzorg gaat mijn aandacht uit naar het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van slokdarmkanker. Hierbij werk ik nauw samen met verschillende andere ziekenhuizen, zowel in binnen- als buitenland. Ik ben lid van de projectwerkgroep BETER (www.beternahodgkin.nl). Deze werkgroep onderzoekt mensen die op jonge leeftijd behandeld zijn voor Hodgkin lymfoom of non-Hodgkin lymfoom op de aanwezigheid van late effecten van die behandeling op gezondheid en welzijn.

Sluit de enquête