Dr. Joep van Roermund

Uroloog

Aandachtsgebieden

Prostaatkanker

Contact

Over

In 2008 heb ik in het Radboudumc te Nijmegen mijn specialisatie tot uroloog afgerond. Hierna heb ik als fellow oncologische urologie op de afdeling Urologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht gewerkt en als Chef de Clinique in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Sinds juni 2012 ben ik met veel plezier staflid bij de urologische oncologie in het Maastricht UMC+. Naast de algemene urologische oncologie heeft prostaatkanker mijn bijzondere interesse en met behulp van de Da Vinci robot voer ik prostaatoperaties uit.

In het Maastricht UMC+ behandelen we oncologische patiënten in toenemende mate in teamverband. Dit heeft mijns inziens een meerwaarde voor de patiënt aangezien op deze manier vanuit verschillende gezichtspunten naar de patiënt wordt gekeken. Dit komt de kwaliteit van de oncologische behandeling ten goede. Moeilijke beslissingen ten aanzien van de behandeling neem ik samen met de patiënt, die hiervoor alle informatie en de tijd krijgt die hij of zij nodig heeft.

Ik ben tevens nauw betrokken bij de opleiding van studenten geneeskunde en urologen in opleiding. Ook biedt het Maastricht UMC+ veel mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste, het doen van wetenschappelijk onderzoek, geeft mijn werk een extra dimensie. Naast diverse andere lidmaatschappen ben ik lid van de nationale werkgroep urologische oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Sluit de enquête