Uitzaaiingen in de hersenen

Regelmatig komt het voor dat tumoren uitzaaiingen in de hersenen veroorzaken. Dit gebeurt met name bij patiënten met longkanker, maar ook bij borstkanker en melanoom. Deze uitzaaiingen kunnen neurologische klachten geven afhankelijk van plek waar ze zich bevinden in de hersenen. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden zoals bestraling van de gehele hersenen, stereotactische (hoge precisie) bestraling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de hersenen, chemotherapie of immunotherapie, neurochirurgie of behandeling gericht op klachten met medicatie, zoals dexamethason. Om een goede keuze te maken tussen verschillende behandelingsmogelijkheden wordt uw situatie besproken op een multidisciplinair overleg en wordt het advies gebaseerd op de Nederlandse richtlijn. Het belangrijkste doel van de behandeling is behoud van kwaliteit van leven en bij voorkeur zo lang mogelijk.