Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Verlengde behandeling met hormoontherapie bij borstkanker

Senna Lammers kijkt in haar promotieonderzoek* naar het effect van verlengde hormoontherapie op de prognose van postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in Nederland. Er bestaan verschillende soorten borstkanker. "Ons onderzoek richt zich specifiek op postmenopauzale vrouwen met vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker. Om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken, krijgen patiënten een combinatie van behandelingen. Hormoontherapie (ook wel endocriene therapie) is een belangrijk onderdeel van deze behandeling. Op dit moment is de behandelduur van hormoontherapie meestal vijf jaar. Helaas zien we dat een aanzienlijk deel van de postmenopauzale vrouwen met hormoongevoelige borstkanker ook na vijf jaar nog een recidief borstkanker ontwikkelt (de borstkanker keert terug)". In dit onderzoek kijken Senna en collega’s daarom naar het effect van verlengde hormoontherapie: wat gebeurt er als deze vrouwen langer behandeld worden? Het doel is om de kans op een recidief te verlagen en zo uiteindelijk de lange termijn overleving te verbeteren.
Ook kijken ze in het onderzoek naar de invloed van lichaamsgewicht op de prognose én de werking van (verlengde) hormoontherapie bij deze vrouwen.

In een fase III studie (zie kader) werd onderzocht wat het effect is van verlengde behandeling met anastrozol (een aromataseremmer; een vorm van hormoontherapie) bij postmenopauzale vrouwen met vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker. In totaal deden 1912 vrouwen mee die willekeurig in twee groepen werden verdeeld. De ene groep kreeg drie jaar anastrozol en de andere groep kreeg dit middel zes jaar. Beide groepen werden daarvóór twee tot drie jaar met tamoxifen (anti-oestrogeen) behandeld. In 2017 zijn de eerste resultaten van deze studie gepresenteerd. Voor de totale studiepopulatie werd er een voordeel gezien voor verlengde hormoontherapie, maar dit voordeel was niet statistisch significant. In bepaalde subgroepen, waaronder patiënten met positieve lymfeklieren en patiënten met zowel een aanwezige oestrogeen- als progesteronreceptor, werd er wel een significant voordeel gezien voor verlengde hormoontherapie. Op dit moment wordt verlengde hormoontherapie daarom alleen geadviseerd aan patiënten met een verhoogd risico op een recidief, zoals patiënten met positieve lymfeklieren. In 2022 hopen ze de lange termijn resultaten van deze studie te kunnen presenteren.

*Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Vivianne Tjan – Heijnen, dr. ir. Sandra Geurts en dr. Ingeborg Vriens, allen verbonden aan het Maastricht UMC+.

Referenties
(1) Tjan-Heijnen, V.C.G., van Hellemond, I.E.G., Peer, P.G.M., Swinkels, A.C.P., Smorenburg, C.H., van der Sangen, M.J.C., Kroep, J.R., De Graaf, H., Honkoop, A.H., Erdkamp, F.L.G., van den Berkmortel, F., de Boer, M., de Roos, W.K., Linn, S.C., Imholz, A.L.T., and Seynaeve, C.M. (2017) Extended adjuvant aromatase inhibition after sequential endocrine therapy (DATA): a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 18, 1502-1511

Senna Lammers
Senna Lammers, PhD candidate

Fase 3 studie: “Different Durations of Adjuvant Anastrozole Therapy After 2 to 3 Years Tamoxifen Therapy in Breast Cancer (DATA)”. Bij fase 1 studies wordt onderzocht wat de veilige dosering is van een medicijn en hoe (vaak) het moet worden toegediend. Bij fase 2 studies staat de werkzaamheid van het medicijn centraal en wordt er verder onderzoek gedaan naar de veiligheid. In een fase 3 studie wordt een bestaande behandeling vergeleken met een nieuwe behandeling (bijvoorbeeld een nieuw medicijn).

Sluit de enquête