Vervolgbehandelingen bij endeldarmkanker

Na de operatie wordt gekeken of een vervolgbehandeling noodzakelijk is.

Aan de hand van bepaalde kenmerken van de tumorcellen schat de arts in hoe groot het risico is dat er al tumorcellen via de bloedvaten elders in het lichaam zijn terechtgekomen. De hoogte van dat risico bepaalt of het zinvol is u een aanvullende behandeling (= adjuvante behandeling) met chemotherapie te geven (niet volgens de landelijke richtlijn). Hoe groter het risico op terugkeer van ziekte, des te groter is de kans dat de aanvullende behandeling extra overlevingswinst oplevert. Uw arts zal alle voors en tegens van aanvullende chemotherapie uitgebreid met u bespreken.

Is de ziekte bij u uitgezaaid, bijvoorbeeld in de lever en de longen, dan maken de artsen een inschatting van de kans dat deze uitzaaiingen te verwijderen zijn. Indien die kans hoog genoeg is, komt u in aanmerking voor een behandeling die bestaat uit een combinatie van bestraling van de endeldarm gevolgd door chemotherapie. Dit laatste is eventueel te combineren met een behandeling met antilichamen die voorkomen dat er zich nieuwe bloedvaten in de tumor vormen of een behandeling met een antilichaam tegen een groeifactor. Indien mogelijk volgt na deze behandelingen een operatie om de endeldarmtumor en de uitzaaiing(en) te verwijderen. Ook hierbij vormt het maximaal vergroten van de kans op genezing het doel van de behandeling.