Verwijzen naar de Medische Oncologie

Indien u een patiënt naar de Medische Oncologie wilt verwijzen, dan kunt u de verwijsbrief als pdf-bijlage mailen naar poli.oncologie@mumc.nl via een beveiligde lijn (s.v.p. geen gescand document van een eerdere print).

Binnenkort zal ook verwijzing via Zorgdomein mogelijk worden.

Benodigde informatie:

  • Basisgegevens patiënt: BSN, achternaam (geboortenaam en eventueel mansnaam), voornaam, voorletters, geboortedatum, woonadres (formeel zoals in gemeentearchief en eventueel ander, tijdelijk woonadres), mailadres, 06-nummer
  • Bij voorkeur: naam praktijk huisarts en thuisapotheek.
  • Vraagstelling, relevante inhoudelijke informatie, bijlagen met verslagen van relevante beeldvorming en PA-onderzoeken.
  • Indien voorkeur voor een bepaalde medisch oncoloog, deze in brief vermelden. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij plannen het eerste consult in principe binnen 5 werkdagen, tenzij expliciet anders gevraagd.
Na 1-2 consulten zullen we u terug berichten.

Sluit de enquête