Aanmelden nieuwe patienten/second opinion

Wilt u een nieuwe patiënt aanmelden dan hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Volledige persoonsgegevens van de patiënt
  • Adres gegevens
  • BSN
  • Verzekering en verzekeringsnummer
  • Naam huisarts
  • Naam contactpersoon voor aanvullende gegevens
  • Naam verwijzer
  • Verwijsbrief
  • Verslagen: beeldvorming, pathologie, operatie, enz.

Deze gegevens kunt u mailen naar: poli.oncologie@mumc.nl

De beeldvorming stuurt u door middel van EVOCS via uw eigen radiologie afdeling. Heeft u niet de beschikking over EVOCS dan stuurt u de beeldvorming op CD-rom inclusief verslagen naar:
Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center
Polikliniek Oncologie 
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Oncologie: 043-3876400

Second opinion

Wanneer bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit belangrijke gevolgen. Mogelijk moet u een ingrijpende behandeling ondergaan. Onder alle omstandigheden is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven. Het kan zijn dat u behoefte heeft om een tweede mening, een second opinion, te horen en dat kan.

Wilt u meer weten? Lees de folder Second opinion - polikliniek Oncologie.

Informatie over het vragen van een tweede mening.
Folder
MUMC+
Sluit de enquête