Aanmelden patiënten voor multidisciplinaire bespreking (MDO)

Wilt u een patiënt aanmelden voor onze multidisciplinaire patiënten bespreking dan hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Volledige persoonsgegevens van de patiënt
  • Adres gegevens
  • BSN
  • Verzekering en verzekeringsnummer
  • Naam huisarts
  • Naam contactpersoon voor aanvullende gegevens
  • Naam verwijzer
  • Verwijsbrief
  • Verslagen: beeldvorming, pathologie, operatie, enz.

Deze gegevens kunt u mailen: mdo.oncologiecentrum@mumc.nl

De beeldvorming stuurt u door middel van EVOCS via uw eigen radiologie afdeling. Heeft u niet de beschikking over EVOCS dan stuurt u de beeldvorming op CD-rom inclusief verslagen naar:
Maastricht UMC+
Secretariaat poli Oncologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Oncologie: 043-3876400

Sluit de enquête