Wat moet u weten?

In het Maastricht UMC+ werken specialisten samen in een multidisciplinair NET-team dat betrokken is bij de behandeling van patiënten met een neuro-endocriene tumor of neuro-endocrien carcinoom (NEC). Het team bestaat uit chirurgen, medisch oncologen, endocrinologen, maag-darm-lever artsen, longartsen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiologen, en radiotherapeut-oncologen. Daarnaast is er een oncologieverpleegkundige betrokken die specifieke kennis heeft van alle klachten en problemen die patiënten met een NET/NEC ervaren en als case-manager eveneens zorgt voor een goede logistiek van diagnostiek, behandeling en follow-up.

Wekelijks zijn er in het Maastricht UMC+ enkele multidisciplinaire teambesprekingen waarin alle specialisten samen komen om patiënten met een NET of NEC te bespreken. Aansluitend worden patiënten op de polikliniek ingelicht over het behandelvoorstel van de teambespreking en zal er in gezamenlijke besluitvorming tot een individuele behandeling besloten worden. Wij geven iedere patiënt een behandeling op maat en gebruiken daarbij nieuwste diagnostische en therapeutische middelen waaronder DOTATATE PET/CT en PRRT (Peptide receptor radionucliden therapie).

Het is belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat er met u aan de hand is en wat er de komende tijd met u gaat gebeuren. Vraag daarom uw behandelteam om uitleg als iets nog niet helemaal duidelijk is. Neem de tijd om tot een goed besluit te komen over wat u wel en niet wilt en vraag desnoods een nieuw gesprek aan. Het is belangrijk dat u alles goed heeft begrepen, dat het behandelplan samen met u is opgesteld en dat u daar ook volledig achter kunt staan. Wij zijn er om u te helpen bij het vaststellen van het beste behandelplan voor u.

 

Sluit de enquête