Alle onderzoeken op een rij

Het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center is betrokken bij verschillende soorten onderzoek. Denk daarbij aan studies naar kwaliteit van leven, observationele studies en interventie-onderzoek. Ook vinden er klinische studies (trials) plaats, waarbij nieuwe behandelmethoden worden onderzocht. Een nieuwe behandeling gaat door meerdere fases.

Een overzicht van studies die in het Maastricht UMC+ worden uitgevoerd, of waar ons centrum bij betrokken is vindt  u op de website onderzoekbijkanker.nl

  • Bij fase 1 studies wordt onderzocht wat de veilige dosering is van een medicijn en hoe (vaak) het moet worden toegediend. Bij fase 2 studies staat de werkzaamheid van het medicijn centraal en wordt er verder onderzoek gedaan naar de veiligheid. In een fase 3 studie wordt een bestaande behandeling vergeleken met een nieuwe behandeling (bijvoorbeeld een nieuw medicijn).

Sluit de enquête