Diagnostiek

Als er een vermoeden bestaat dat er bij u sprake is van  acute leukemie dan wordt u doorverwezen naar een specialist.Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan.
 • Bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek maken altijd onderdeel uit van de diagnosestelling. Bij het bloedonderzoek wordt gekeken naar de verschillende bloedcellen en vooral naar de witte bloedcellen.

  Toont het bloedonderzoek aan dat:

  • het aantal bloedcellen van een bepaald soort te hoog of te laag is
  • de verhouding tussen de verschillende typen witte bloedcellen abnormaal is
  • er abnormale cellen in het bloed aanwezig zijn

  dan is onderzoek van het beenmerg door een specialist nodig.

   

 • Een beenmergpunctie kan zowel in het borstbeen als in het  bekken (rugzijde) plaatsvinden. Nadat de arts u een injectie heeft gegeven voor de plaatselijke verdoving, wordt er door middel van een beenmergpunctie-naald beenmerg opgezogen. Dit beenmerg wordt vervolgens voor onderzoek naar het laboratorium gebracht. In het beenmerg vindt de aanmaak van bloedcellen plaats. Het doel van een beenmergpunctie/botbioptie is om de functie en de werking van het beenmerg te beoordelen.

   

   

 • Soms breidt de leukemie zich uit naar het centrale zenuwstelsel of de hersenvliezen. Mochten de klachten daarop wijzen dan voert de specialist een ruggenprik uit om het hersenvocht te onderzoeken. De specialist prikt met een naald tussen de wervels door in de hersenvochtruimte. Daaruit zuigt hij een kleine hoeveelheid vocht op dat onderzocht wordt op aanwezigheid van leukemiecellen.

 • Een anamnese betekent letterlijk "herinnering". Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek stelt de arts, verpleegkundig specialist of de verpleegkundige u een aantal vragen om op basis daarvan een helder beeld te krijgen over uw ziektegeschiedenis. U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden op deze vragen maar het kan handig zijn als u vooraf uw klachten na gaat. Het is wel raadzaam om een recent overzicht van alle medicatie die u gebruikt, mee te nemen.

 • Bij een cytogenetische test worden de cellen in het beenmergmonster onderzocht op afwijkingen aan de chromosomen. De uitslag hiervan kan van invloed zijn op uw behandeling.

Sluit de enquête