Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2600 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden ongeveer 900 mensen per jaar aan de ziekte. Het komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar.

Wat is het?
De mens heeft twee nieren die in de buikholte liggen. Zij filteren afvalstoffen uit het bloed. Deze afvalstoffen komen vervolgens terecht in de urine. De urine komt via de urineleider in de blaas terecht. Niercelkanker ontstaat vanuit cellen van de nierbuisjes, een onderdeel van de nieren. Daar wordt de urine gevormd.

Nierkanker

Oorzaken
Roken en overgewicht zorgen voor een verhoogde kans op het ontstaan van niercelkanker. Daarnaast is er bij een klein aantal mensen sprake van erfelijke aanleg. U kunt met uw behandelaar bespreken of er een reden voor verwijzing naar een klinisch genetisch centrum in een academisch ziekenhuis is.

Symptomen
Doorgaans geeft niercelkanker geen tot weinig klachten. Klachten die kunnen ontstaan zijn bloed bij de urine, pijn in de flanken en gewichtsverlies.

Sluit de enquête