Nierkanker

Behandelingen

De behandeling van nierkanker is afhankelijk van verschillende factoren. In de eerste plaats bepaalt het stadium van de kanker de behandeling. Daarmee bedoelen we de mate waarin de tumor zich heeft uitgebreid in uw lichaam. Het stadium wordt bepaald door: de grootte van de tumor; de doorgroei naar omringend weefsel en de aanwezigheid van mogelijke uitzaaiingen.

Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algemene conditie en  leeftijd  mede de behandelingsmogelijkheden.

 • Operatie aan de nier

  Wanneer uw conditie toelaat is opereren de beste behandeling bij een niertumor. Als de tumor klein genoeg is dan kan het zijn dat u een niersparende operatie krijgt. De uroloog verwijdert alleen de tumor met omringend weefsel. Het kan zijn dat de tumor hiervoor te groot is of op een plaats zit waardoor niet mogelijk is om alleen de tumor te verwijderen. In deze gevallen wordt de gehele nier verwijderd.

  Er zijn verschillende operatietechnieken om aan uw nier te worden geopereerd. Dit kan door middel van de kijkbuisoperatie, Da Vinci operatie robot of open chirurgie. Bij de kijkbuisoperatie als Da Vinci robot vindt de operatie aan de nier via kleine sneetjes in de buik plaats.

 • Actief volgen

  Kleinere niertumoren zijn op oudere leeftijd niet altijd levensbedreigend. Afhankelijk van leeftijd, lichamelijke conditie van de patiënt en wensen van de patiënt kan worden besloten om de tumor niet direct te behandelen maar actief te vervolgen middels röntgenonderzoek. Mocht de tumor in de loop van de tijd veranderen dan kan er in een later stadium als nog worden besloten om in te grijpen.

 • Immunotherapie

  Wanneer er sprake blijkt te zijn van uitzaaiingen of in geval van tumorcellen in de schildwachtklier komt u mogelijk in aanmerking voor immunotherapie. U wordt dan doorverwezen naar de medisch oncoloog. Immunotherapie zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem gestimuleerd wordt om de kankercellen in uw lichaam te bestrijden door kankercellen zichtbaar te maken voor het afweersysteem of door het afweersysteem te versterken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar immunotherapie.

 • Bestraling (radiotherapie)

  Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood.

  Bestraling kan als aanvullende behandeling na een operatie worden gegeven, als genezing van de ziekte en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten. Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood. Door de bestraling wordt tumorgroei afgeremd en mogelijk wordt de tumor ook door de bestraling verkleind. Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. De mogelijke bijwerkingen komen daarom ook meestal voor in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling ook wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic. Steeds vaker bestralen we patiënten in combinatie met chemotherapie om de overlevingskansen te vergroten.

   

 • Angiogeneseremmers


  Nierkanker is vooral goed te behandelen met angiogenese-remmers. Dit komt doordat tumoren in de nier naast kankercellen vooral bestaan uit bloedvaten. De kwaadaardige tumoren zorgen er zelf voor dat er nieuwe bloedvaten ontstaan zodat de tumor van bloed wordt voorzien. Dit heet angiogenese. Door dit proces te remmen met angiogenese-remmers blijven de tumoren stabiel of worden  kleiner. Helemaal verdwijnen doen ze niet. Angiogenese-remmers worden meestal toegediend in tabletvorm.