Behandeling

De behandeling van nierkanker is afhankelijk van verschillende factoren. In de eerste plaats bepaalt het stadium van de kanker de behandeling. Daarmee bedoelen we de mate waarin de tumor zich heeft uitgebreid in uw lichaam. Het stadium wordt bepaald door: de grootte van de tumor; de doorgroei naar omringend weefsel en de aanwezigheid van mogelijke uitzaaiingen.

Daarnaast bepalen ook persoonlijke factoren, zoals algemene conditie en  leeftijd  mede de behandelingsmogelijkheden.


 • Nierkanker is vooral goed te behandelen met angiogenese-remmers. Dit komt doordat tumoren in de nier naast kankercellen vooral bestaan uit bloedvaten. De kwaadaardige tumoren zorgen er zelf voor dat er nieuwe bloedvaten ontstaan zodat de tumor van bloed wordt voorzien. Dit heet angiogenese. Door dit proces te remmen met angiogenese-remmers blijven de tumoren stabiel of worden  kleiner. Helemaal verdwijnen doen ze niet. Angiogenese-remmers worden meestal toegediend in tabletvorm.

   

 • Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood.

  Bestraling kan als genezing van de ziekte, als aanvullende behandeling na een operatie en als palliatieve behandeling ter vermindering van klachten worden gegeven. Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. De mogelijke bijwerkingen komen daarom ook meestal voor in het gebied dat door de stralenbundels wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling ook wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid. Radiotherapie vindt plaats in de MAASTRO clinic.

   

 • Immuuntherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen een behandeling die in het hele lichaam zijn werk doet. Deze behandeling zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.

  In de afgelopen jaren is immuuntherapie een van de belangrijkste ontwikkelingen in de behandeling van kanker. Bij sommige vormen van kanker heeft het geleid tot spectaculaire resultaten. Of u in aanmerking komt voor immuuntherapie is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

 • Wanneer uw conditie toelaat is opereren de beste behandeling bij een niertumor. Als de tumor klein genoeg is dan kan het zijn dat u een niersparende operatie krijgt. De uroloog verwijdert alleen de tumor met omringend weefsel. Het kan zijn dat de tumor hiervoor te groot is of op een plaats zit waardoor niet mogelijk is om alleen de tumor te verwijderen. In deze gevallen wordt de gehele nier verwijderd.

  Er zijn verschillende operatietechnieken om aan uw nier te worden geopereerd. Dit kan door middel van de kijkbuisoperatie, Da Vinci operatie robot of open chirurgie. Bij de kijkbuisoperatie als Da Vinci robot vindt de operatie aan de nier via kleine sneetjes in de buik plaats.

 • Kleinere niertumoren zijn op oudere leeftijd niet altijd levensbedreigend. Afhankelijk van leeftijd, lichamelijke conditie van de patiënt en wensen van de patiënt kan worden besloten om de tumor niet direct te behandelen maar actief te vervolgen middels röntgenonderzoek. Mocht de tumor in de loop van de tijd veranderen dan kan er in een later stadium als nog worden besloten om in te grijpen.

Sluit de enquête