Resultaten patiëntervaringsmeting Dagcentrum Interne Ziekten

Ervaringen
PEM ervaringen IDC
Positieve punten
PEM positief IDC
Verbeterpunten
PEM verbeterpunten IDC
Sluit de enquête