Patiëntervaringsmeting (PEM)

Bent u opgenomen geweest of bezocht u een van onze poliklinieken? Dan ontvangt u na 1 week via uw e-mail adres een vragenlijst van het Maastricht UMC+. In deze vragenlijst vragen wij naar uw ervaringen in ons ziekenhuis. De uitkomst van de vragenlijsten gebruiken we om onze zorg te verbeteren. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de Patiëntervaringsmetingen in ons centrum en de verbeteracties die hieruit voortkomen.  We hebben hierin een verdeling gemaakt in de poliklinieken, het Dagcentrum Interne Ziekten en de verpleegafdelingen A1, A4 en A5.  

Vrijwilliger Ellen Andrien
Sluit de enquête