Uw afspraak bij de Medische Oncologie

Indien u binnenkort een afspraak bij de Medische Oncologie heeft, ziet u op uw afsprakenbrief op welke locatie u moet zijn. Dit is op de polikliniek, het dagcentrum, of op de verpleegafdeling.

Sluit de enquête