Medische oncologie

Welkom bij de afdeling Medische Oncologie van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center. Wat kunnen we voor u doen?

groepsfoto Medische Oncologie

De medisch oncologen van de afdeling Medische Oncologie geven behandelingen met medicijnen aan patiënten met kanker. Dit zijn bijvoorbeeld behandelingen met chemotherapie, hormoontherapie, immuuntherapie of met andere doelgerichte medicijnen. Deze behandelingen worden soms gegeven bij vroeg-stadium kanker, om de kans op genezing te vergroten. Deze behandelingen kunnen ook gegeven worden bij uitgezaaide kanker, met als doel het leven te verlengen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Soms krijgen patiënten alleen ondersteunende behandelingen, bijvoorbeeld pijnstillers. Wij werken per tumortype in teams binnen het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC). Daarbij werken we samen met andere specialisten binnen en buiten het ziekenhuis, zoals chirurgen (operaties) of radiotherapeuten (bestralen).

Kankercel
Ziektebeelden Kankersoorten
Naar de ziektebeelden
leven met en na kanker 2
Ondersteunende zorg Leven mét en ná kanker
Naar ondersteunende zorg
Microscoop 2
Wetenschappelijk onderzoek Onderzoeken en klinische trials
Lees verder
Sluit de enquête