Oncologische revalidatie

Voor wie?

Oncologische revalidatie is een multidisciplinair programma voor volwassenen die tijdens of na de behandeling van kanker fysieke, psychische en/of sociale problemen ervaren. Uw behandelend arts of specialistisch verpleegkundige zal deze problemen tijdens uw polikliniek bezoek met u bespreken. Indien u op meerdere gebieden problemen ervaart, zal uw behandelaar u verwijzen voor een intakegesprek bij het team ‘oncologische revalidatie’. Indien uw problemen op één van bovenstaande gebieden ligt, wordt u naar een gespecialiseerde zorgverlener in uw eigen omgeving verwezen.

Het intakegesprek

Om voor u het juiste programma samen te stellen, vindt er voorafgaand aan het revalidatietraject een uitgebreide intake plaats. Deze intake bestaat uit drie opeenvolgende gesprekken van 30 minuten, waarbij ook enkele vragenlijsten met u door worden genomen. Deze gesprekken zijn met een sportarts, een psycholoog (of maatschappelijk werker) en een ergotherapeut. Na afloop overleggen zij of u kunt deelnemen, en voor welke modules u in aanmerking komt. Deze uitslag wordt enkele dagen later telefonisch met u besproken.

Het programma

Afhankelijk van de modules die u volgt, duurt het revalidatie programma 3 a 4 maanden, waarin u ongeveer 3x per week een afspraak bij ons heeft.

Een vast onderdeel van de oncologische revalidatie is de module "Meer kracht" (fysieke training bij de afdeling fysiotherapie). Daarnaast volgt u een of meerdere van de aanvullende modules:

  • "Meer (be)grip": psychosociale begeleiding bij de afdeling psychosociale oncologie
  • "Meer energie": coaching bij vermoeidheid en energieverdeling bij de afdeling ergotherapie
  • "Arbeidsparticipatie": begeleiding bij arbeidsparticipatie bij de afdelingen ergotherapie
  • "Voeding en gezond gewicht": advies over voeding en gewicht bij de afdeling diëtetiek

De modules worden zowel individueel als in groepsverband gegeven. Tijdens het intake gesprek wordt bepaald wat het beste bij u past. De betrokken zorgverleners van iedere module hebben regelmatig onderling overleg, waarna ze zo nodig uw behandeling kunnen bijstellen. Na afloop vindt er een evaluatie plaats en krijgt u adviezen mee voor in de thuissituatie.

De verschillende modules worden hieronder verder toeglicht.

Verzekering

Het programma Oncologische Revalidatie in het Maastricht UMC+ valt onder de basisverzekering. Het kan zijn dat u een deel zelf moet betalen via het verplicht eigen risico.

Contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:
Polikliniek Oncologie 
(ma-vrij 8.30-17.00) 043 - 38 76 400
Secretariaat Fysiotherapie
(ma-vrij 8.30-17.00) 043 - 38 77 146

Websites

www.oncologie.mumc.nl
 

De modules

Oncologische revalidatie Maastricht UMC+
Module "Meer kracht" Fysieke training bij de afdeling fysiotherapie
Naar de module
Voeding
Module "Voeding en gezond gewicht" Hulp bij vragen rondom voeding, gezondheid en gewicht
Naar de module
Meer begrip
Module "Meer (be)grip" Het team psychosociale oncologie helpt u verder
Naar de module
Energie
Module "Meer energie" Onder begeleiding van een ergotherapeut op weg naar meer energie
Naar de module
Werk
Module "Arbeidsparticipatie" Hulp bij regelgeving en werkhervatting
Naar de module
Sluit de enquête