Missie
Het patiëntenpanel vormt de verbindende schakel tussen de patiënt als groep en het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC). Zij wil dat doen door de wensen en gevoelens van groepen patiënten te verzamelen en in adviezen om te zetten.

Visie
Het panel geeft bovenstaande vorm door middel van de volgende taakuitoefening:

 • Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van patiënten  (onderzoek - vragenlijsten). Dit betekent:
  • Inzicht krijgen in de positieve en negatieve punten (knelpunten) van ervaren zorg (onderzoek - vragenlijsten)
  • Nieuwe ideeën genereren
  • Nieuwe ideeën te toetsen
 • Het patiëntenpanel functioneert als een adviesorgaan voor het MCCC en beschikt over een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiging in de oncologiecommissie.
 • Communiceren over nieuwe ontwikkelingen binnen het MCCC.
 • Op de hoogte zijn en gehouden worden van de lopende projecten binnen het MCCC en andere bronnen van relevante beleidsvorming/ kwaliteit verbeterprojecten.
 • Voorstellen bespreken

Op deze wijze krijgt de patiënt invloed in het besluitvormingsproces binnen het MCCC.

Vergaderingen
Het panel vergadert 6 keer per jaar. Maximaal 2 uur. Indien gewenst kunnen afzonderlijke bijeenkomsten worden belegd. Besluitvorming: op basis van consensus.

Aantal leden en werving nieuwe leden
Minimaal 8 maximaal 12 leden. Werving nieuwe leden gebeurt via zorgverleners/de gezondheidsvoorlichter of via de leden van het panel. Zodra een patiënt interesse heeft om lid te worden van het patiëntenpanel wordt een kennismakingsgesprek gepland tussen het mogelijke lid en de gezondheidsvoorlichter, aangevuld met een of twee leden van het panel. Eventueel kan de leidinggevende van de polikliniek Oncologie hier ook bij betrokken worden.

Sluit de enquête