Behandelteam gynaecologische kanker

Als er bij u kanker is vastgesteld wordt het onderzoeks- en behandelplan opgesteld door het gehele team gynaecologische-oncologie. Zij komen elke week bij elkaar om tijdens het multidisciplinair overleg elke patiënt apart te bespreken. Dus, zelfs als u maar één dokter heeft gezien, dan is uw ziektegeschiedenis in het team besproken.

Er zijn meerdere medisch specialisten bij uw behandeling betrokken. Zo kunt u - afhankelijk van uw situatie - behandeld worden door een gynaecoloog-oncoloog, de medisch oncoloog, en/of de radiotherapeut-oncoloog.
Omdat u met veel hulpverleners in aanraking komt hebben wij een lijst gemaakt waarop u de namen van de verschillende hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op verschillende manieren. Zo ziet u tijdens uw afspraken in het Oncologie Centrum naast uw arts vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar
Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één arts die voor u verantwoordelijk is. Deze arts noemen we de hoofdbehandelaar. U kunt met al uw vragen op het gebied van gynaecologische kanker terecht bij uw hoofdbehandelaar. Elke fase kent een andere hoofdbehandelaar. Binnen ons team zijn in principe de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap:

 
Fase in ziekteproces Uw hoofdbehandelaar
Diagnostische fase Gynaecoloog-oncoloog
Operatieve fase Gynaecoloog-oncoloog
Radiotherapie Radiotherapeut
Medicamenteuze therapie Medisch oncoloog
Aanspreekpunt gedurende de gehele behandeling en nacontrole Verpleegkundig specialist                                                                                                                                                                             
  • Een gynaecoloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met ziekten die specifiek zijn voor vrouwen.

    • Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) houdt zich bezig met de behandeling van kanker door medicatie, bijvoorbeeld chemotherapie. Dit kan chemotherapie zijn, maar ook bijvoorbeeld gerichte therapieën, en (anti)hormonale therapieën.

  • Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker met bestraling.

  • De fellow of arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens uw opname of polikliniekbezoek is de fellow of arts-assistent soms uw behandelend arts. De fellow is zich aan het specialiseren op een vakgebied. De arts-assistent is zich nog niet aan het specialiseren en verkent nog alle vakgebieden. Hij/zij werkt altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

  • Uw aanspreekpunt gedurende de hele behandeling is de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten op het gebied van gynaecologische kanker. Zij combineert psychosociale en medische zorg. Ze werkt nauw samen met uw behandelend arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens het gehele behandeltraject. Tijdens de behandeling is zij voor u het aanspreekpunt.

    Voor meer informatie klik hier.

  • De klinisch geneticus is een medisch specialist die zich bezighoudt met onderzoek naar erfelijke ziekten en het geven van erfelijkheidsvoorlichting.

Wilt u meer weten over uw behandelteam? Stel dan gerust uw vragen aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
Sluit de enquête